Ogólne

  • Rozpoczynamy realizację projektu

    Pragniemy poinformować, iż od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczniemy realizację projektu pt.: „Aktywne włączenie to pewne zatrudnienie”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej…

Skip to content