Rozpoczęliśmy realizację zajęć

Z przyjemnością informujemy, iż 23.05.2024 r. rozpoczęliśmy realizację Identyfikacji potrzeb  w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla pierwszych   Uczestników/Uczestniczek, którą zgodnie z założeniami projektu prowadzi psycholog.

Podczas indywidualnych spotkań z psychologiem rozpoczęła się diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i predyspozycji wraz z analizą dysfunkcji, kompetencji społecznych oraz motywacji do zmiany.

Skip to content